• (đổi hướng từ Eloping)
  /i´loup/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Trốn đi theo trai
  Trốn đi

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X