• /flee/

  Thông dụng

  Động từ .fled

  Chạy trốn, bỏ chạy; lẩn trốn
  Biến mất; qua đi, trôi qua
  the night had fled
  đêm đã trôi qua
  time is fleeing away
  thời gian thấm thoát trôi qua

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X