• /ˈɛmbər/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Than hồng trong đám lửa sắp tắt (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)); đám tro tàn còn lẫn những cục than hồng

  Danh từ cách viết khác : ( .ember-goose)

  'emb”gu:s
  (động vật học) chim lặn gavia


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ash , brand , cinder , coal , slag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X