• /´sində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Than cháy dở
  Xỉ, than xỉ
  Cứt sắt
  Bọt đá (núi lửa)
  ( số nhiều) tro
  burnt to a cinder
  bị cháy sém, cháy đắng (thức ăn)

  Ngoại động từ

  Rải than xỉ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  rải xỉ
  than cháy dở
  than xỉ

  Kỹ thuật chung

  đồ phế thải
  gỉ sắt
  vảy kim loại
  vảy sắt

  Kinh tế

  than cháy dở
  tro
  xỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clinker , ember , hot coal , soot , ash , ashes , coal , dross , gray , scoria , slag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X