• /brænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhãn (hàng hoá)
  Loại hàng
  Dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung
  Vết nhơ, vết nhục
  Khúc củi đang cháy dở
  (thơ ca) cây đuốc
  (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm
  Bệnh gỉ (cây)
  to move a brand from the burning
  cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt

  Ngoại động từ

  Đóng nhãn (hàng hoá)
  Đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung
  Làm nhục, làm ô danh
  Khắc sâu (vào trí nhớ)
  Gọi (ai) là, quy (ai) là
  he was branded as a war criminal
  hắn bị quy là tội phạm chiến tranh

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khắc dấu
  hiệu
  house brand
  nhãn hiệu chế tạo

  Xây dựng

  in dấu sét nung
  sắt nung

  Kỹ thuật chung

  nhãn
  brand name
  tên nhãn
  brand name
  tên nhãn hiệu
  cement brand
  nhãn hiệu xi măng
  house brand
  nhãn hiệu chế tạo
  house brand
  nhãn sản xuất
  oil brand
  nhãn hiệu dầu
  rail brand
  nhãn ray
  nhãn hiệu
  brand name
  tên nhãn hiệu
  cement brand
  nhãn hiệu xi măng
  house brand
  nhãn hiệu chế tạo
  oil brand
  nhãn hiệu dầu
  loại
  mác

  Kinh tế

  hiệu hàng
  brand acceptance
  sự chấp nhận hiệu hàng
  brand choice
  sự lựa chọn hiệu hàng
  brand choice models
  các mô hình lựa chọn hiệu hàng
  brand differentiation
  sự dị biệt hóa hiệu hàng
  brand extension strategy
  chiến lược phát triển hiệu hàng
  brand franchise
  phạm vi độc quyền của hiệu hàng
  brand label
  nhãn hiệu hàng
  brand linking
  sự ưa thích hiệu hàng
  brand name foundation
  tổ chức quỹ nhãn hiệu hàng hóa
  brand personality
  cá tính hiệu hàng
  brand policy
  chính sách hiệu hàng
  brand positioning
  việc định vị hiệu hàng
  brand preference
  sự chuộng hơn đối với một hiệu hàng
  brand tag
  nhãn hiệu hàng hóa
  listed brand
  hiệu hàng đã đăng ký
  standard brand
  hiệu hàng, nhãn hiệu tiêu chuẩn
  nhãn hiệu hàng hóa
  brand name foundation
  tổ chức quỹ nhãn hiệu hàng hóa
  nhãn
  advertised brand
  nhãn hiệu được quảng cáo
  blanket brand
  nhãn hiệu đồng nhất (áp dụng chung cho một loại hàng hóa)
  brand acceptance
  chấp nhận nhãn hàng
  brand acceptance
  sự chấp nhận hiệu hàng
  brand advertising
  sự quảng cáo nhãn hiệu
  brand awareness
  ý thức về nhãn hiệu (ở người tiêu dùng)
  brand clause
  điều khoản nhãn hiệu
  brand competition
  cạnh tranh nhãn hiệu
  brand development
  sự phát triển nhãn hiệu
  brand disloyalty
  sự đổi nhãn hiệu
  brand equity
  tính công bằng của nhãn hàng
  brand goods
  hàng có nhãn hiệu
  brand identification
  sự nhận ra nhãn hiệu
  brand image
  hình ảnh nhãn hiệu
  brand label
  nhãn hiệu hàng
  brand leader
  nhãn hiệu đứng đầu
  brand leader
  nhãn hiệu dẫn đầu
  brand life cycle
  chu kỳ sống của một nhãn hiệu
  brand loyalty
  sự trung thành với một nhãn hiệu
  brand loyalty
  tính quen dùng một nhãn hiệu
  brand management
  sự quản lý nhãn hiệu
  brand manager
  giám đốc nhãn hiệu
  brand mark
  nhãn hàng
  brand marketing
  tiếp thị nhãn hiệu
  brand name
  tên nhãn hàng
  brand name
  tên nhãn hiệu
  brand name foundation
  tổ chức quỹ nhãn hiệu hàng hóa
  brand proliferation
  sự lan tràn nhãn hiệu
  brand proliferation
  sự tăng nhanh nhãn hiệu (của các sản phẩm cùng loại)
  brand royalty
  phí sử dụng nhãn hiệu
  brand specially earmarked
  nhãn hiệu độc quyền
  brand switching
  đổi dùng nhãn hiệu
  brand switching
  sự đổi (dùng) nhãn hiệu khác (của người tiêu dùng)
  brand tag
  nhãn hiệu hàng hóa
  brand transference
  chuyển dịch nhãn hiệu
  brand trial
  sự dùng thử nhãn hiệu
  brand value
  giá trị của nhãn hàng
  brand-conscious
  chú trọng nhãn hiệu
  established brand
  nhãn hiệu đã đứng vững
  family brand
  nhãn hiệu gia tộc
  family brand
  nhãn hiệu gốc
  family brand
  nhãn hiệu thân thuộc
  family brand
  nhãn hiệu thống nhất
  flagship brand
  nhãn hiệu uy tín
  global brand
  nhãn hiệu toàn cầu
  house brand
  nhãn hiệu riêng của người bán lẻ
  house brand
  nhãn hiệu (riêng) của công ty
  individual brand
  nhãn hiệu cá biệt
  local brand
  hàng nhãn hiệu địa phương
  locally or regionally known brand
  nhãn hiệu vùng hoặc địa phương
  major brand
  nhãn hiệu lớn, nổi tiếng
  manufacture's brand
  nhãn hiệu của nhà sản xuất
  manufacturer's brand
  nhãn hiệu của nhà sản xuất
  name brand
  nhãn hiệu nổi tiếng
  national brand
  hàng nhãn hiệu quốc gia
  no-brand articles
  hàng không nhãn hiệu
  own brand
  nhãn hiệu riêng
  own brand
  nhãn hiệu riêng của nhà buôn
  own brand
  nhãn hiệu riêng của nhà phân phối
  own brand
  nhãn hiệu tự định (không dùng hiệu của xưởng sản xuất)
  packing of nominated brand
  bao bì nhãn chỉ định
  private brand
  nhãn hàng riêng của nhà phân phối
  private brand
  nhãn hàng tự có
  private brand
  nhãn hiệu của người bán lẻ
  proprietary brand
  nhãn hiệu cầu chứng
  public brand
  nhãn hiệu chế tạo
  reseller's brand
  nhãn hiệu của người bán lại
  sale by brand
  bán hàng theo nhãn hiệu (sản xuất)
  standard brand
  hiệu hàng, nhãn hiệu tiêu chuẩn
  store brand
  nhãn hiệu của cửa hàng
  store brand
  nhãn hiệu cửa hàng
  store brand
  nhãn hiệu của người phân phối
  subsidiary brand
  nhãn hiệu phụ
  unified brand
  nhãn hiệu thống nhất
  united brand
  nhãn hiệu liên kết
  nhãn hàng
  brand acceptance
  chấp nhận nhãn hàng
  brand equity
  tính công bằng của nhãn hàng
  brand name
  tên nhãn hàng
  brand value
  giá trị của nhãn hàng
  private brand
  nhãn hàng riêng của nhà phân phối
  private brand
  nhãn hàng tự có
  nhãn hiệu (thương hiệu)
  advertised brand
  nhãn hiệu được quảng cáo
  blanket brand
  nhãn hiệu đồng nhất (áp dụng chung cho một loại hàng hóa)
  brand acceptance
  sự chấp nhận hiệu hàng
  brand advertising
  sự quảng cáo nhãn hiệu
  brand awareness
  ý thức về nhãn hiệu (ở người tiêu dùng)
  brand clause
  điều khoản nhãn hiệu
  brand competition
  cạnh tranh nhãn hiệu
  brand development
  sự phát triển nhãn hiệu
  brand disloyalty
  sự đổi nhãn hiệu
  brand goods
  hàng có nhãn hiệu
  brand identification
  nhận dạng thương hiệu
  brand image
  hình ảnh nhãn hiệu
  brand label
  nhãn hiệu hàng
  brand leader
  nhãn hiệu đứng đầu
  brand leader
  nhãn hiệu dẫn đầu
  brand life cycle
  chu kỳ sống của một nhãn hiệu
  brand loyalty
  sự trung thành với một nhãn hiệu
  brand loyalty
  tính quen dùng một nhãn hiệu
  brand management
  sự quản lý nhãn hiệu
  brand manager
  giám đốc nhãn hiệu
  brand marketing
  tiếp thị nhãn hiệu
  brand name
  tên nhãn hiệu
  brand name foundation
  tổ chức quỹ nhãn hiệu hàng hóa
  brand proliferation
  sự lan tràn nhãn hiệu
  brand proliferation
  sự tăng nhanh nhãn hiệu (của các sản phẩm cùng loại)
  brand royalty
  phí sử dụng nhãn hiệu
  brand specially earmarked
  nhãn hiệu độc quyền
  brand switching
  đổi dùng nhãn hiệu
  brand switching
  sự đổi (dùng) nhãn hiệu khác (của người tiêu dùng)
  brand tag
  nhãn hiệu hàng hóa
  brand transference
  chuyển dịch nhãn hiệu
  brand trial
  sự dùng thử nhãn hiệu
  brand-conscious
  chú trọng nhãn hiệu
  established brand
  nhãn hiệu đã đứng vững
  family brand
  nhãn hiệu gia tộc
  family brand
  nhãn hiệu gốc
  family brand
  nhãn hiệu thân thuộc
  family brand
  nhãn hiệu thống nhất
  flagship brand
  nhãn hiệu uy tín
  global brand
  nhãn hiệu toàn cầu
  house brand
  nhãn hiệu riêng của người bán lẻ
  house brand
  nhãn hiệu (riêng) của công ty
  individual brand
  nhãn hiệu cá biệt
  local brand
  hàng nhãn hiệu địa phương
  locally or regionally known brand
  nhãn hiệu vùng hoặc địa phương
  major brand
  nhãn hiệu lớn, nổi tiếng
  manufacture's brand
  nhãn hiệu của nhà sản xuất
  manufacturer's brand
  nhãn hiệu của nhà sản xuất
  name brand
  nhãn hiệu nổi tiếng
  national brand
  hàng nhãn hiệu quốc gia
  no-brand articles
  hàng không nhãn hiệu
  own brand
  nhãn hiệu riêng
  own brand
  nhãn hiệu riêng của nhà buôn
  own brand
  nhãn hiệu riêng của nhà phân phối
  own brand
  nhãn hiệu tự định (không dùng hiệu của xưởng sản xuất)
  private brand
  nhãn hiệu của người bán lẻ
  proprietary brand
  nhãn hiệu cầu chứng
  public brand
  nhãn hiệu chế tạo
  reseller's brand
  nhãn hiệu của người bán lại
  sale by brand
  bán hàng theo nhãn hiệu (sản xuất)
  standard brand
  hiệu hàng, nhãn hiệu tiêu chuẩn
  store brand
  nhãn hiệu của cửa hàng
  store brand
  nhãn hiệu cửa hàng
  store brand
  nhãn hiệu của người phân phối
  subsidiary brand
  nhãn hiệu phụ
  unified brand
  nhãn hiệu thống nhất
  united brand
  nhãn hiệu liên kết


  tên hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X