• (đổi hướng từ Emblazoned)
  /im´bleizən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vẽ rõ nét (như) trên huy hiệu
  Trang trí phù hiệu (trên khiên mộc...)
  Ca ngợi, tán dương

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X