• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  làm giòn
  hydrogen embrittlement
  làm giòn bằng hiđro
  tính dễ vỡ
  embrittlement caused by pickling
  tính dễ vỡ do ngâm tẩm axit

  Điện lạnh

  sự hóa giòn

  Kỹ thuật chung

  sự giòn
  caustic embrittlement
  sự giòn kiềm
  tính giòn

  Xây dựng

  tính giòn, sự hóa giòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X