• /´kɔ:stik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) ăn da (chất (hoá học))
  caustic liquor
  nước ăn da
  Chua cay, cay độc
  a caustic remark
  lời nhận xét cay độc
  (toán học) tụ quang

  Danh từ

  (hoá học) chất ăn da

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có nhiều chất kiềm
  đường tụ quan

  Y học

  chất ăn mòn
  chất nóng bỏng
  kiềm, xút

  Điện lạnh

  đường tụ quang

  Kỹ thuật chung

  kiềm
  caustic alkali
  kiềm ăn da
  caustic bottoms
  cặn kiềm
  caustic curve
  đường cong tính kiềm
  caustic embrittlement
  sự giòn kiềm
  caustic embrittlement
  sự hóa giòn do kiềm
  caustic flakes
  kiềm vẩy
  caustic lye
  dung dịch kiềm
  caustic lye
  nước kiềm
  caustic pot
  bình nung kiềm
  caustic potash
  kali kiềm
  caustic potash solution
  dung dịch kiềm kali ăn da
  caustic salt
  muối kiềm
  caustic scrubbing
  sự tinh chế bằng kiềm
  caustic soda
  soda kiềm
  caustic soda cell
  ắcqui kiềm
  caustic wash
  rửa bằng kiềm
  caustic washer
  sự rửa bằng kiềm
  ground caustic
  kiềm ăn da
  spent caustic
  kiềm ăn da thô
  kiềm ăn da
  spent caustic
  kiềm ăn da thô
  ăn da
  ăn mòn
  mặt tụ quang
  caustic surface
  mặt tụ quang (quang học)
  tính kiềm
  caustic curve
  đường cong tính kiềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X