• /i´mə:dʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổi lên, sự hiện ra, sự lòi ra
  (nghĩa bóng) sự nổi bật lên, sự rõ nét lên; sự nổi lên, sự nảy ra (vấn đề...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự xuất hiện, lối ra, đầu ra, mối ra

  Điện lạnh

  sự ló ra
  sự nổi lên

  Kỹ thuật chung

  đầu ra
  lối ra
  sự nhô ra
  sự xuất hiện
  vết lộ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X