• /ə'piərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra
  to make one's first appearance
  mới xuất đầu lộ diện, mới ra mặt
  to put in an appearance
  có mặt, đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)
  (pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà
  ngoại quan
  Sự xuất bản (sách)
  Diện mạo, dáng điệu, tướng mạo, phong thái
  a man of good appearance
  người có diện mạo tốt
  Bề ngoài, thể diện
  one should not judge by appearances
  không nên xét đoán theo bề ngoài
  to save (keep up) appearances
  giữ thể diện
  to all appearance
  theo biểu hiện bề ngoài
  to assume (put on) the appearance of innocence
  làm ra vẻ ngây thơ
  Ma quỷ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dạng bên ngoài

  Kỹ thuật chung

  biểu mẫu
  hình dạng bên ngoài
  hình thức
  customize the appearance of your presentation
  thay đổi hình thức của bản trình bày
  khổ
  khuôn thức
  dạng
  appearance of fracture
  dạng ngoài (của) đứt gãy
  baroque appearance
  dáng barôc
  ice appearance
  hình dạng (nước) đá
  ice appearance
  hình dạng nước đá
  visual appearance
  dạng ngoài
  visual appearance
  dạng nhìn thấy
  visual appearance
  dáng vẻ
  dạng (biểu hiện)
  quy cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X