• /´emjulətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thi đua
  emulative spirit
  tinh thần thi đua
  ( + of) ganh đua với (ai), cố gắng ganh đua với (ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  apish , slavish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X