• /´sleiviʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nô lệ, như nô lệ; có tính chất nô lệ, không có tính sáng tạo
  Mù quáng
  slavish imitation
  sự bắt chước mù quáng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X