• /in´dju:/

  Thông dụng

  Cách viết khác indue

  Ngoại động từ

  Mặc, khoác (áo...) ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Phú cho (ai) (đức tính)
  to be endued with many virtues
  có nhiều đức tính tốt

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  dower , endow , gird , invest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X