• /in´dau/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cung cấp vốn cho (một tổ chức...)
  Để vốn lại cho (vợ, con gái...)
  ( (thường) động tính từ quá khứ) phú cho
  to be endowed with many talents
  được phú nhiều tài năng

  hình thái từ

  =hình thái từ

  • V_ed :endow


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  receive , take

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X