• /in'vest/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đầu tư
  to invest capital in some undertaking
  đầu tư vốn vào một việc kinh doanh
  Trao (quyền) cho; dành (quyền) cho
  Khoác (áo...) cho, mặc (áo) cho
  Truyền cho (ai) (đức tính...)
  Làm lễ nhậm chức cho (ai)
  (quân sự) bao vây, phong toả (một thành phố...)

  Nội động từ

  Đầu tư, bỏ vốn
  more and more American companies are eager to invest in Vietnam
  ngày càng có nhiều công ty Mỹ muốn đầu tư vào Việt Nam

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) hùn (vốn); đầu tư

  Kỹ thuật chung

  đầu tư

  Kinh tế

  đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X