• /in´tri:ti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khẩn nài
  Lời cầu khẩn, lời nài xin

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  answer , command , demand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X