• /i´nju:mərəbl/

  Kỹ thuật chung

  đếm được
  countable set, enumerable set
  tập đếm được
  enumerable set
  tập hợp đếm được
  enumerable set
  tập (hợp) đếm được
  non-enumerable
  không đếm được
  non-enumerable set
  tập (hợp) không đếm được
  non-enumerable set
  tập hợp không đếm được
  recursively enumerable languages
  các ngôn ngữ quy đếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X