• /ɛə/

  Thông dụng

  Giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) trước
  ere while
  trước đây, trước kia
  ere long
  không lâu nữa, chăng bao lâu

  Liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) trước khi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  before , prior , rather

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X