• (đổi hướng từ Erector's)
  /i'rektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dựng, người làm đứng thẳng; vật làm đứng thẳng
  (giải phẫu) cơ cương ( (cũng) erector muscle)
  (kỹ thuật) thợ lắp ráp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thợ láp ráp

  Kỹ thuật chung

  người xây dựng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X