• /´estjuə¸rain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cửa sông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cửa sông
  estuarine facies
  tướng cửa sông hình phễu
  estuarine facies
  tướng cửa sông tam giác
  estuarine placer
  sa khoáng cửa sông
  estuarine region
  vùng cửa sông
  miệng phễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X