• /'ri:dʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng, miền
  a mountainous region
  miền đồi núi
  the abdominal region
  (giải phẫu) vùng bụng
  Khu
  Tầng, lớp (khí quyển...)
  Lĩnh vực
  the region of metaphysics
  lĩnh vực siêu hình học
  Khoảng
  this costs in the region of 500d
  cái đó giá trong khoảng 500 đồng

  Cấu trúc từ

  lower (nether) regions
  địa ngục, âm ti
  upon regions
  trời, thiên đường
  in the region of something
  xấp xỉ (số, trọng lượng, giá cả..)

  Môi trường

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp (khí quyển)

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  miền, đăng ký
  miền, vùng
  vùng

  Giải thích VN: Một phạm vi quan tâm. Trên mạng Internet, đây là phân nhánh cao nhất thường là một quốc gia. Tuy vậy ở Mỹ, phân nhánh này là loại tổ chức, như kinh doanh, giáo dục, và chính quyền chẳng hạn.

  background region
  vùng nền
  batch region
  vùng bó
  border region
  vùng biên
  collector region
  vùng cực góp
  columnar region
  vùng cột
  emitter region
  vùng cực phát
  fast path dependent region
  vùng phụ thuộc đường truyền nhanh
  main storage region
  vùng bộ nhớ chính
  picking region
  vùng nhọn
  region class
  lớp vùng, lớp miền
  region fill
  sự điền vùng
  region of interest
  vùng quan tâm
  scroll region
  vùng cuộn
  selecting region
  vùng lựa chọn
  title-region
  vùng tiêu đề
  virtual storage region
  vùng bộ nhớ ảo

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  miền vùng khoảng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khoảng
  confidence region
  khoảng tin cậy
  Fresnel region
  khoảng Fresnel
  khu
  khu vực
  đám
  lĩnh vực

  Giải thích VN: Một phạm vi quan tâm. Trên mạng Internet, đây là phân nhánh cao nhất thường là một quốc gia. Tuy vậy ở Mỹ, phân nhánh này là loại tổ chức, như kinh doanh, giáo dục, và chính quyền chẳng hạn.

  miền

  Giải thích VN: Miền được dùng để biểu diễn một đối tượng không gian bao gồm một hay nhiều polygon (vùng). Nhiều miền có thể được định nghĩa trong một lớp đơn. Miền có các thuộc tính (PAT) miêu tả các đặc trưng địa lý mà miền đó biểu diễn.

  acceptance region
  miền nhận
  active pixel region
  miền điểm ảnh hoạt động
  active region
  miền hoạt động
  admissible region
  miền chấp nhận được
  agricultural region
  miền nông nghiệp
  arid region
  miền khô hạn
  base region
  miền bazơ
  batch region
  miền bó
  border region
  miền biên
  breakdown region
  miền đánh thủng
  cattle-breeding region
  miền chăn nuôi
  Central coastal region
  Vùng duyên hải miền Trung
  CICS region (CustomerInformation Control System region)
  miền hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng
  climatic region
  miền khí hậu
  clipping region
  miền xén
  closed region
  miền đóng
  closed region
  miền đông
  coastal region
  miền ven biển
  coefficient region
  miền các hệ số
  collector region
  miền colectơ
  communication region
  miền truyền thông
  compressive region
  miền chịu nén
  confidence region
  miền tin cậy
  continental region
  miền lục địa
  control region
  miền điều khiển
  cooling region
  miền làm lạnh
  critical region
  miền tới hạn
  data region
  miền dữ liệu
  delta region
  miền đồng bằng
  depletion region
  miền nghèo
  desert region
  miền hoang mạc
  doubly connected region
  miền nhị liên
  doubtful region
  miền nghi ngờ
  draughty region
  miền hạn hán
  drift region
  miền trôi
  dynamic region area
  miền động
  elastic region
  miền đàn hồi
  emitter region
  miền cực phát
  emitter region
  miền emitơ
  far region
  miền Fraunhofer
  far region
  miền xa
  filter region
  miền thấm lọc
  forbinden region
  miền cấm
  foreground region
  miền ưu tiên
  Fraunhofer region
  miền Fraunhofer
  fraunhofer region
  miền xa
  Fresnel region
  miền Fresnel (của anten)
  job region
  miền công việc
  loess region
  miền đất lớt
  low-yield region
  miền hiệu suất thấp
  majorizing region
  miền trội
  megaseismic region
  miền động đất lớn
  microwave region
  miền sóng ngắn
  midland region
  miền trung du
  mountain region
  miền núi
  mountainous region
  miền núi
  multiply connected region
  miền đa liên
  near-field region
  vùng miền trường gần
  negatively-doped region
  miền pha tạp âm
  neighbouring region
  miền lân cận
  non-pageable region
  miền không thể phân trang
  northern mountainous region
  vùng trung du miền núi
  open region
  miền mở
  overlay region
  miền bao phủ
  overlay region
  miền phủ
  p region
  miền loại p
  plain region
  miền đồng bằng
  pleistoseismic region
  miền cường chấn
  plentiful rainfall region
  miền mưa nhiều
  polyhedral region
  miền đa diện
  positively doped region
  miền pha tạp dương
  primary phase region
  miền pha ban đầu
  RCT (regioncontrol task)
  tác vụ điều khiển miền
  region class
  lớp vùng, lớp miền
  region control task
  tác vụ điều khiển miền
  region fill
  sự lấp đầy miền
  region of infinite extent
  miền rộng vô hạn
  region of rationality
  miền hữu tỷ
  region size
  kích thước miền
  rejection region
  miền bác bỏ (giả thiết)
  resonance region
  miền cộng hưởng
  Reynolds number region
  miền số Reynolds
  saturation region
  miền bão hòa
  Select Region
  lựa một miền ô
  shadow region
  miền bóng vô tuyến
  similar region
  miền đồng dạng
  simple region
  miền đơn diệp
  simply connected region
  miền đơn liên
  slit region
  miền cắt
  snowy region
  miền tuyết rơi
  space-charge region
  miền điện tích không gian
  spherical region
  miền cầu
  stability region
  miền ổn định
  star region
  miền hình sao
  storage region
  miền bộ nhớ
  strip region
  miền dải
  sub-tropical region
  miền á nhiệt đới
  table land region
  miền cao nguyên
  temperate climate region
  miền khí hậu ôn hòa
  tropical region
  miền nhiệt đới
  unbiased critical region
  miền tới hạn không chệch
  undercooling region
  miền quá lạnh
  upland region
  miền núi
  virtual region
  miền ảo
  visible region
  miền nhìn thấy
  visible region of radiation
  miền bức xạ trông thấy được
  zero-free region
  miền không chứa không điểm (của hàm số)
  phạm vi
  undercooling region
  phạm vi quá lạnh

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  địa phương
  vùng
  cane-growing region
  vùng trồng mía
  feasible region
  vùng khả thi
  grape-growing region
  vùng trồng nho
  infrared region
  vùng hồng ngoại
  sensitive region
  vùng thụ cảm
  ultraviolet region
  vùng tử ngoại
  underdeveloped region
  vùng không phát triển
  vine region
  vùng trồng nho
  vùng miền

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X