• /i:və'lu:ʃnəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự tiến triển
  (thuộc) sự tiến hoá; (thuộc) thuyết tiến hoá
  (thuộc) sự quay lượn (khi nhảy múa)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phát triển
  tiến hóa
  evolutionary algorithm
  thuật toán tiến hóa
  evolutionary computation
  phép tính toán tiến hóa
  evolutionary programming
  sự lập trình tiến hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X