• /,kɔmpju:'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính toán, sự ước tính
  at the lowest computation
  theo sự ước tính thấp nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tính toán, tính
  analogue computation
  sự tính toán trên các máy tương tự, sự mô hình hoá
  area computation
  tính diện tích
  digital computation
  tính bằng chữ số
  hand computation
  tính tay
  industrial computations
  tính toán công nghiệp
  step-by-step computation
  tính từng bước

  Kỹ thuật chung

  phép tính
  decoding computation per bit
  phép tính giải mã theo bit
  evolutionary computation
  phép tính toán tiến hóa
  sự tính toán
  address computation
  sự tính toán địa chỉ
  computation of stresses
  sự tính toán ứng suất
  correction computation
  sự tính toán hiệu chỉnh
  engineering computation
  sự tính toán kỹ thuật
  evolutionary computation
  sự tính toán tiến triển
  field computation
  sự tính toán ngoại nghiệp
  office computation
  sự tính toán nội nghiệp
  parallel computation
  sự tính toán song song
  rational computation
  sự tính toán hợp lý
  scientific computation
  sự tính toán khoa học

  Kinh tế

  tính toán
  checking computation
  tính toán kiểm tra
  computation of interest
  sự tính toán tiền lãi
  computation of total wages
  tính toán tổng số tiền lương
  error of computation
  sai sót tính toán
  inventory computation
  việc tính toán giá trị hàng tồn trữ
  ước lượng

  Địa chất

  sự tính toán, sự ước tính

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X