• /iks´plɔitəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể khai thác, có thể khai khẩn
  Có thể bóc lột, có thể lợi dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X