• /eks´tensə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) cơ duỗi ( (cũng) extensor musicle)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giãn tử
  absolute extensor
  giãn tử tuyệt đối
  absolute extensor
  giản tử tuyệt đối

  Y học

  cơ duỗi
  extensor muscle of fith digit proper
  cơ duỗi riêng ngón tay út
  extensor muscle of great toe short
  cơ duỗi ngắn ngón chân cái
  extensor musele of wrist radial long
  cơ duỗi cổ tay quay dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X