• /tou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngón chân (người)
  big toe
  ngón chân cái
  little toe
  ngón chân út
  from top to toe
  từ đầu đến chân
  Ngón chân (động vật)
  Mũi (giày, tất)
  Chân (tường)
  Phía trước móng sắt ngựa; ổ đứng, ổ chặn
  to turn up one's toes
  chết, bỏ đời
  on one's toes
  sẵn sàng hành động; cảnh giác

  Ngoại động từ toed

  Đặt ngón chân vào
  Đóng mũi (giày); vá (mạng) đầu mũi (bít tất)
  (thể dục,thể thao) sút (bóng)
  (thông tục) đá đít
  to toe someone
  đá đít ai
  to toe in
  đi chân chữ bát
  to toe out
  đi chân vòng kiềng
  to toe the line
  đứng vào vạch đợi lệnh xuất phát (chạy đua) (nghĩa đen)
  tuân mệnh lệnh, phục tùng cấp trên (dẫu thực sự không đồng ý với họ) (nghĩa bóng)
  to make someone toe the line
  bắt ai đứng vào vạch trước khi xuất phát (chạy đua) (nghĩa đen)
  bắt ai phục tùng (nghĩa bóng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ngón, chân (tường, đập…), đế trụ

  Cơ khí & công trình

  chân răng (bánh răng)

  Xây dựng

  thành phần giống ngón chân

  Giải thích EN: Any of various parts or structures thought of as comparable to the human toe; specific uses include: the section projecting at the base of a dam or retaining wall..

  Giải thích VN: Một trong số các thành phần hay cấu trúc được cho là có thể so sánh với ngón chân người. Cách dùng riêng: phần nhô ra khỏi đáy của một đập hay một tường giữ.

  Y học

  ngón tay

  Kỹ thuật chung

  chân
  chân (tường, đập, đê)
  ngón chân
  rãnh
  vệt rãnh từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  digit , phalanx

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X