• /iks¸træpə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) phép ngoại suy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoại suy
  graphical extrapolation
  ngoại suy đồ thị
  linear extrapolation
  ngoại suy tuyến tính
  linear extrapolation
  phép ngoại suy tuyến tính
  parabolic extrapolation
  phép ngoại suy parabôn

  Điện lạnh

  phép ngoại suy

  Kỹ thuật chung

  sự ngoại suy

  Kinh tế

  ngoại suy
  extrapolation coefficient
  hệ số ngoại suy
  sự ngoại suy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X