• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (thuộc) đường parabôn (từ hiếm, nghĩa hiếm (như) parabolical)
  (thuộc) truyện ngụ ngôn; diễn đạt bằng ngụ ngôn (như) parabolical

  Hóa học & vật liệu

  dạng parabôn
  parabolic creep
  sự rão dạng parabon

  Điện tử & viễn thông

  thuộc parabon

  Kỹ thuật chung

  parabôn
  parabolic (al) curve
  đường parabôn
  parabolic antenna
  ăng ten parabon
  parabolic antenna
  ăng ten parabôn
  parabolic arch
  cuốn parabôn
  parabolic arch
  vòm parabon
  parabolic cable
  các dạng parabôn
  parabolic cable trace
  đường trục cáp dạng parabôn
  parabolic catenary
  đường dây xích parabôn
  parabolic chord truss
  dàn có biên hình parabôn
  parabolic chord truss
  giàn biên có dạng parabon
  parabolic creep
  sự rão dạng parabon
  parabolic curve
  đường có dạng parabôn
  parabolic distribution of stress
  sự phân phối ứng suất dạng parabon
  parabolic dome
  cupôn parabôn
  parabolic extrapolation
  phép ngoại suy parabôn
  parabolic folium
  đường hình lá parabôn
  parabolic girder
  giàn parabôn
  parabolic girder
  rầm parabôn
  parabolic homology
  phép thấu xạ parabôn
  parabolic law
  quy luật hình parabôn
  parabolic load
  tải trọng có dạng parabon
  parabolic mash antenna
  ăng ten lưới parabon
  parabolic microphone
  micrô parabôn
  parabolic mirror
  gương parabon
  parabolic mirror, reflector
  gương parabôn
  parabolic orbit
  quỹ đạo parabôn
  parabolic point
  điểm parabôn
  parabolic projectivity
  phép xạ ảnh parabôn
  parabolic reflector
  bộ phản sóng hình parabôn
  parabolic reflector
  bộ phản xạ parabon
  parabolic reflector
  gương phản chiếu dạng parabôn
  parabolic reflector
  gương phản xạ parabon
  parabolic reflector
  ăng ten phản xạ parabon
  parabolic reflector antenna
  ăng ten phản xạ parabon
  Parabolic Reflector Antenna (PRA)
  ăng ten parabôn phản xạ
  parabolic reflector microphone
  micrô phản xạ parabon
  parabolic shell
  vỏ parabon
  parabolic spiral
  đường xoắn ốc parabôn
  parabolic spring
  lò xo dạng đường parabôn
  parabolic truss
  giàn parabôn
  parabolic umbilici catastrophe
  đột biến dạng rốn parabôn
  parabolic umbilici catastrophe
  tai biến dạng rốn parabon
  parabolic vault
  vòm parabôn
  parabolic velocity
  vận tốc parabon
  parabolic-index fiber (My)
  sợi chỉ số parabon
  parabolic-index fiber (My)
  sợi chiết suất parabon
  parabolic-index fiber (My)
  sợi quặng chiết suất dạng parabon
  parabolic-index fibre (Anh)
  sợi chỉ số parabon
  parabolic-index fibre (Anh)
  sợi chiết suất parabon
  parabolic-index fibre (Anh)
  sợi quặng chiết suất dạng parabon
  umbilici parabolic catastrophe
  tai biến rốn parabon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X