• /'fæktəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân tích thành thừa số
  scale factoring
  sự chọn thang tỉ lệ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân tích (thành nhân tử)
  scale factoring
  chọn ty độ, sự chọn thang tỷ lệ

  Kinh tế

  bao thanh toán
  discount factoring
  bao thanh toán chiết khấu
  export factoring
  bao thanh toán xuất khẩu
  maturity factoring
  bao thanh toán đến hạn
  undisclosed factoring
  người bao thanh toán không lộ tên
  bao thanh toán tương đối
  phân tích thành thừa số
  phương pháp đại lý mua nợ
  tự chịu lời lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X