• /'færənhait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái đo nhiệt Fa-ren-hét
  Thang nhiệt Fa-ren-hét

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ fahrenheit
  Fahrenheit scale
  thang nhiệt độ Fahrenheit
  Fahrenheit temparature
  nhiệt độ Fahrenheit
  Fahrenheit temperature
  nhiệt độ Fahrenheit
  Fahrenheit temperature scale
  thang nhiệt độ Fahrenheit
  sixty degrees Fahrenheit British thermal unit
  Btu sáu mươi độ Fahrenheit
  sixty degrees Fahrenheit British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh sáu mươi độ Fahrenheit

  Kinh tế

  độ F (độ Fahrenheit)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X