• /'fænsi'fri:/

  Thông dụng

  Tính từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  Chưa có vợ, chưa có chồng, chưa đính ước với ai, chưa yêu ai
  Vô tư lự, không lo nghĩ
  footloose and fancy-free
  tùy tiện, duy ý chíi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X