• Kỹ thuật chung

    máy đo tốc độ quay sợi quang

    Giải thích EN: An instrument designed for rotation rate measurement. Giải thích VN: Dụng cụ được thiết kế để đo tốc độ quay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X