• /'məʤəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đo lường; phép đo
  the system of measurement
  hệ thống đo lường
  Kích thước; khuôn khổ; số đo
  to take the measurements of something
  đo kích thước, lấy kích thước (của cái gì)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép đo, chiều đo, hệ thống đo
  actual measurement
  phép đo theo kích thước tự nhiên
  direct measurement
  phép đo trực tiếp
  discharge measurement
  phép đo phóng lượng
  hydrographic measurement
  phép đo đạc thuỷ văn
  instantaneous measurement
  (máy tính ) phép đo tức thời
  precision measurement
  (máy tính ) phép đo chính xác
  projective measurement
  phép đo xạ ảnh
  remote measurement
  đo lường từ xa
  time average measurement
  số trung bình theo thời gian đo, số đo trung bình theo thời gian

  Xây dựng

  đo đếm

  Kỹ thuật chung

  kích thước
  dimension measurement
  kiểm tra kích thước
  dimension measurement
  đo kích thước
  optical in-strumentfor dimensional measurement
  quang cụ đo kích thước
  outside measurement
  kích thước ngoài
  overall measurement
  kích thước ngoại cỡ
  đại lượng đo
  đo
  đo đạc
  hệ đo
  hệ đo lường
  hệ thống đo
  Automated Bi-directional Reflectance Measurement System (ABRAMS)
  hệ thống đo kiểm phân hướng phản xạ tự động
  Automated Trunk Measurement System (ATMS)
  hệ thống đo trung kế tự động
  Automatic Transmission Measurement System (ATMS)
  hệ thống đo truyền dẫn tự động
  cost measurement system
  hệ thống đo lường giá cả
  Distributed Call Measurement System (DCMS)
  hệ thống đo lường cuộc gọi phân bố
  Measurement System ACE (MRSACE)
  ACE hệ thống đo
  measurement system cutoff frequency
  tần số cắt của hệ thống đo
  old measurement
  hệ thống đo lường cũ
  Traffic Measurement and Recording System (TMRS)
  hệ thống đo và ghi lưu lượng
  Traffic Measurement System (TMS)
  hệ thống đo lưu lượng
  phép đo
  accuracy of measurement
  độ chính xác của phép đo
  acoustic measurement
  phép đo âm (học)
  cross-talk measurement
  phép đo xuyên âm
  density measurement
  phép đo mật độ
  density measurement
  phép đo tỷ trọng
  depth measurement
  phép đo độ sâu
  Differential Absorption of Scattered Energy (LidarMeasurement) (DASE)
  Năng lượng hấp thụ và tán xạ vi sai (Phép đo Lidar)
  differential measurement
  phép đo vi sai
  direct measurement
  phép đo trực tiếp
  direction measurement
  phép đo theo hướng
  discharge measurement
  phép đo (lượng) xả
  discharge measurement
  phép đo phóng lượng
  distant measurement
  phép đo từ xa
  double angular correlation measurement
  phép đo tương quan góc kép
  electric energy measurement
  phép đo điện năng
  electrical measurement
  phép đo điện
  error index of a measurement method
  chỉ số sai của phép đo lường
  error index of a measurement method
  độ sai số của phép đo lường
  faulty measurement
  phép đo sai
  gain measurement
  phép đo độ khuếch đại
  hydrographic measurement
  phép đo đạc thủy văn
  inductance measurement
  phép đo điện cảm
  instantaneous measurement
  phép đo tức thời
  line profile measurement
  phép đo công tua vạch phổ
  linear measurement
  phép đo thẳng
  linear measurement
  phép đo tuyến tính
  measurement dead time
  khoảng thời gian của phép đo
  measurement of dissipation factor
  phép đo góc điện môi
  measurement of peak value
  phép đo các giá trị của đỉnh
  measurement of the harmonics of the no-load current
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  non-repeatable measurement
  phép đo không lặp
  open loop measurement
  phép đo vòng hở
  paired measurement
  phép đo ghép cặp
  parallactic measurement
  phép đo góc thị sai
  peak value measurement
  phép đo giá trị đỉnh
  precision measurement
  phép đo chính xác
  projective measurement
  phép đo xạ ảnh
  range measurement
  phép đo khoảng cách
  reference measurement
  phép đo so sánh
  repeatable measurement
  phép đo lặp lại được
  second-by-second measurement
  phép đo liên tục (thông số biến đổi)
  sound measurement
  phép đo bằng sóng âm
  spectral line measurement
  phép đo đường phổ
  spectral line measurement
  phép đo vạch phổ
  spot measurement
  phép đo điểm
  stereoscopic measurement
  phép đo lập thể
  stereoscopic measurement
  phép đo nổi
  strain measurement
  phép đo biến dạng
  terminated measurement
  phép đo trên đầu cuối
  uncertainty of measurement
  độ bất định của phép đo
  vacuum measurement
  phép đo chân không
  velocity measurement
  phép đo tốc độ
  vibration measurement
  phép đo độ rung
  wideband measurement
  phép đo dải rộng
  work measurement
  phép đo tính toán khối lượng công việc
  số đo
  sự đo
  sự đo (lường)
  commercial measurement
  sự đo (lường) kỹ thuật
  ullage measurement
  sự đo lượng hao (của thùng chứa)
  sự đo đạc
  sự đo lường
  commercial measurement
  sự đo (lường) kỹ thuật
  ullage measurement
  sự đo lượng hao (của thùng chứa)
  sự tính toán

  Kinh tế

  phép đo
  overall measurement
  phép đo toàn bộ
  sự đo lường
  accurate measurement
  sự đo lường chính xác
  thể tích
  freight by measurement
  vận phí tính theo thể tích
  list of weight and measurement
  bảng kê trọng lượng và thể tích
  measurement converted into weight
  thể tích đã đổi thành trọng lượng
  measurement freight
  vận phí tính theo thể tích
  measurement of cargo
  thể tích hàng chở
  weight or measurement
  trọng lượng hoặc thể tích
  việc đo lường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X