• /¸figju´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình tượng, hình dáng
  Sự tượng trưng
  Sự trang trí
  (âm nhạc) hình
  harmonic figuration
  hình hoà âm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X