• /´aut¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường nét, hình dáng, nét ngoài
  the outline of a church
  hình bóng của một toà nhà thờ
  Nét phác thảo, đề cương; sự vạch ra những nét chính (của một kế hoạch...)
  ( số nhiều) đặc điểm chính, nguyên tắc chung

  Ngoại động từ

  Vẽ phác, phác thảo
  Vẽ đường nét bên ngoài, vạch hình dáng bên ngoài
  the mountain range was clearly outlined against the morning sky
  vào buổi sáng, trên nền trời in rõ hình dãy núi
  Thảo những nét chính, phác ra những nét chính (của một kế hoạch...)
  in outline
  chỉ ra những nét chính, những nét đại cương

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Prôfin, đường biên, đường nét bên ngoài

  Ô tô

  phủ nhựa

  Xây dựng

  hình dáng ngoài
  nét nổi bật

  còn có nghĩa là "sơ đồ", ví dụ như khi mình muốn thể hiện cái sơ đồ tính kết cấu


  tham khảo thêm

  đường viền nhìn thấy

  Điện tử & viễn thông

  ngoại tuyến

  Kỹ thuật chung

  bản tóm tắt
  bản vẽ phác
  outline drawing
  bản vẽ phác qua
  biên
  character outline
  đường biên ký tự
  end outline marker lamp
  đèn đánh dấu đường biên cuối
  outline drawing
  bản vẽ biên dạng
  outline tracing paper
  bản can hình biên
  biên dạng mặt cắt
  hình bên ngoài
  hình dáng
  hình dạng bên ngoài
  hình phác họa
  hình thể
  chu tuyến
  đề cương
  đường bao
  character outline
  đường bao ký tự
  cross-section outline
  đường bao mặt cắt ngang
  rubber-band outline
  đường bao co dãn
  đường nét
  đường vẽ phác
  đuờng viền
  cross-section outline
  đường viền mặt cắt ngang
  invisible outline
  đường viền không nhìn thấy
  outline templet
  dưỡng đường viền
  outline view
  đường viền
  đường viền
  cross-section outline
  đường viền mặt cắt ngang
  invisible outline
  đường viền không nhìn thấy
  outline templet
  dưỡng đường viền
  mặt cắt
  phân cảnh
  phác thảo
  clear outline
  bỏ khung phác thảo
  outline processor
  trình xử lý phác thảo
  outline utility
  trình tiện ích phác thảo
  vành
  vẽ đường bao
  vẽ đường viền

  Kinh tế

  bản giới thiệu tóm tắt (xí nghiệp)
  bản phác họa
  đề cương
  nét chính
  market outline
  nét chính về hàng hóa thị trường
  nêu những nét chính
  phác họa
  trình bày sơ lược

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X