• /´fisail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tách ra được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dễ tách phiến
  phân hạch được
  fissile isotope
  đồng vị phân hạch được
  fissile material
  vật liệu phân hạch được
  initial fissile charge
  tải phân hạch được ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X