• /faiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Năm
  to be five
  lên năm (tuổi)

  Danh từ

  Số năm
  Bộ năm
  Con năm (quân bài, con súc sắc)
  Đồng năm bảng Anh
  ( số nhiều) giày số 5; găng tay số 5
  Đội bóng rổ ( 5 người)
  ( số nhiều) cổ phần lãi năm phần trăm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  năm (5)

  Kỹ thuật chung

  năm
  năm (5)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X