• Kỹ thuật chung

    đèn kiểu loe

    Giải thích EN: A circular burner that projects a cone-shaped flame. Giải thích VN: Đèn tròn tạo ra ngọn lửa hình nón.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X