• /´bə:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Ê-cốt) (thơ ca) dòng suối
  Vết cháy, vết bỏng

  (bất qui tắc) ngoại động từ .burnt, burned

  Đốt, đốt cháy, thiêu, thắp, nung; làm bỏng
  to burn coal in a stove
  đốt than trong lò
  to burn a candle
  thắp cây nến
  to burn clay for pottery
  nung đất sét làm đồ gốm
  to burn one's fingers
  làm bỏng ngón tay
  (nghĩa bóng) chịu hậu quả của sự khinh suất; chuốc lấy vạ vào thân vì dính vào công việc người
  to be burnt to death
  bị thiêu chết
  Đóng dấu (tội nhân) bằng sắt nung
  Làm rám, làm sạm (da)
  faces burnt by the sun
  những bộ mặt rám nắng
  Làm cháy, làm khê (khi nấu ăn)
  Ăn mòn ( axit)
  Sử dụng năng lượng nguyên tử (của uranium...)

  Nội động từ

  Cháy, bỏng
  dry wood burns easily
  củi khô dễ cháy
  the mouth burns with chilli
  mồm bỏng ớt
  (nghĩa bóng) rừng rực, bừng bừng
  to burn with rage
  bừng bừng tức giận
  to burn with impatience
  nóng lòng sốt ruột
  Dính chảo, cháy, khê (thức ăn)
  to burn away
  đốt sạch, thiêu huỷ, thiêu trụi
  Héo dần, mòn dần
  to burn down
  thiêu huỷ, thiêu trụi
  Tắt dần, lụi dần (lửa)
  the fire is burning down
  ngọn lửa lụi dần
  to burn into
  ăn mòn ( axit)
  Khắc sâu vào (trí nhớ...)
  to burn low
  lụi dần (lửa)
  to burn out
  đốt hết, đốt sạch
  Cháy hết
  the candle burns out
  ngọn nến cháy hết
  to be burned out of one's house
  nhà bị cháy trụi không có chỗ nương thân
  Đốt (nhà) để cho ai phải ra
  to burn somebody out of his house
  đốt nhà để cho ai phải ra
  to burn up
  đốt sạch, cháy trụi
  Bốc cháy thành ngọn (lửa), cháy bùng lên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm phát cáu, làm nổi giận; phát cáu, nổi giận
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xỉ vả, mắng nhiếc, thậm tệ
  to burn up the road

  Xem road

  to burn one's boats
  qua sông đốt thuyền; làm việc không tính đường thoát
  to burn one's bridges
  qua sông phá cầu; cắt hết mọi đường thoát
  to burn the candles at both ends
  làm việc hết sức; không biết giữ sức
  to burn daylight
  thắp đèn ban ngày, thắp đèn sớm quá (khi trời hãy còn sáng)
  to burn the midnight oil

  Xem oil

  to burn the water
  đi xiên cá bằng đuốc
  to burn the wind (earth)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chạy nhanh vùn vụt, chạy hết tốc độ
  money burns a hole in one's pocket
  tiền chẳng bao giờ giữ được lâu trong túi
  Sb's ears are burning
  Nóng tai lên, tức tối
  to have money to burn
  thừa tiền lắm của, quá giàu
  to feel one's ears burning
  cho rằng thiên hạ đang nói xấu mình
  to burn sth to a crisp
  nấu đến cháy khét

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mỏ hàn, mỏ đốt, đèn xì, buồng đốt, vòi phun

  Cơ khí & công trình

  mỏ xì

  Toán & tin

  bộ phận cháy

  Xây dựng

  mỏ đốt Bunsen

  Điện lạnh

  bộ đốt

  Điện

  đèn đốt
  vòi đốt

  Kỹ thuật chung

  bộ xóa
  buồng lửa
  buồng đốt
  blast burner
  buồng đốt nổ
  external-mix oil burner
  buồng đốt trộn nhiên liệu ngoài
  induced-draft burner
  buồng đốt hút gió
  induced-draft burner
  buồng đốt quạt gió
  induced-draught burner
  buồng đốt hút gió
  induced-draught burner
  buồng đốt quạt gió
  oil burner
  buồng đốt dầu
  over burner air
  không khí qua buồng đốt
  venturi type gas burner
  buồng đốt khí kiểu venturi
  đèn khí
  đèn xì
  lò đốt

  Giải thích EN: A furnace in which sulfur or sulfide ore is burned to produce sulfur dioxide and other gases.

  Giải thích VN: Một lò cao trong đó quặng sulfur hay sulfide đựoc nung để tao ra sulfur dioxide hay khí khác.

  mỏ đèn xì
  mỏ đốt
  mỏ hàn
  mỏ hàn hơi

  Kinh tế

  sự đốt
  sự khét
  sự khô
  sự thiêu

  Địa chất

  đèn xì, mỏ hàn, mỏ đốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X