• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn phẳng; tấm phẳng

  Kỹ thuật chung

  phẳng
  flat plate collector
  bộ gom tấm phẳng
  flat plate evaporator
  dàn bay hơi dạng tấm phẳng
  flat plate evaporator
  giàn bay hơi dạng tấm phẳng
  flat-plate collector
  bộ thu có tấm phẳng
  flat-plate flow
  dòng trên tấm phẳng
  rectangular flat plate
  tấm phẳng hình chữ nhật
  solar flat plate collector
  tấm phẳng thu năng lượng mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X