• /kə´lektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thu thập, người sưu tầm; người thu (thuế, tiền...)
  Collector's item
  Vật sưu tầm được
  Người đi quyên
  (kỹ thuật) cổ góp, vành góp, cực góp, ống góp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cổ góp
  cổ góp điện
  static collector
  cổ góp điện cố định

  Xây dựng

  cực thâu
  đường gom
  ống thu thập nước

  Điện

  bộ thu ống góp

  Điện lạnh

  chất góp
  góp điện

  Điện

  vành góp (điện)
  collector ring
  vành góp điện (lấy điện)

  Kỹ thuật chung

  bộ gom
  bộ phận thu góp
  mương tập trung nước
  ống góp
  ống thu
  ống tụ
  tầng chứa
  vành góp
  collector ring
  vành góp điện
  collector ring
  vành góp điện (lấy điện)
  collector shoe
  vành góp điện (láy điện)

  Kinh tế

  người thu (thuế, tiền...)
  thiết bị thu
  fat collector
  thiết bị thu chất béo
  grease collector
  thiết bị thu chất béo
  powder collector
  thiết bị thu bột

  Địa chất

  thuốc tập hợp, cổ góp, vành góp, ống góp, cực góp, bể chứa nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X