• /rek'tæɳgjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hình dáng một chữ nhật
  Vuông góc
  rectangular co-ordinates
  toạ độ vuông góc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hình chữ nhật

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc hình chữ nhật, vuông góc

  Xây dựng

  thuộc hình chữ nhật

  Kỹ thuật chung

  hình chữ nhật
  rectangular base
  đáy hình chữ nhật
  rectangular beam
  rầm hình chữ nhật
  rectangular canal bridge
  cầu máng hình chữ nhật
  rectangular cavity
  hộp (cộng hưởng) hình chữ nhật
  rectangular chord lattice
  lưới mắt cáo hình chữ nhật
  rectangular coordinate grid
  lưới tọa độ hình chữ nhật
  rectangular cross-section
  tiết diện hình chữ nhật
  rectangular diffuser
  miệng thổi (khuếch tán) hình chữ nhật
  rectangular diffuser
  miệng thổi hình chữ nhật
  rectangular element
  phần tử hình chữ nhật
  rectangular fin
  cánh hình chữ nhật
  rectangular flat plate
  tấm phẳng hình chữ nhật
  rectangular formula
  công thức hình chữ nhật
  rectangular foundation
  móng hình chữ nhật
  rectangular frame
  khung hình chữ nhật
  rectangular headlamp
  đèn đầu hình chữ nhật
  rectangular hollow section
  tiết diện rỗng hình chữ nhật
  rectangular hysteresis loop
  vòng trễ hình chữ nhật
  rectangular outlet
  cửa ra hình chữ nhật
  rectangular outlet
  cửa thải hình chữ nhật
  rectangular plate
  bản hình chữ nhật
  rectangular pulse train
  dãy xung hình chữ nhật
  rectangular scanning
  sự quét hình chữ nhật
  rectangular section
  tiết diện hình chữ nhật
  rectangular shaft
  giếng hình chữ nhật
  rectangular slab
  bản hình chữ nhật
  Rectangular Slice (RS)
  lát cắt hình chữ nhật
  rectangular tank
  bể hình chữ nhật
  rectangular tube
  ống hình chữ nhật
  rectangular wave
  sóng hình chữ nhật
  có dạng chữ nhật
  thẳng góc
  method of rectangular
  phương pháp tọa độ thẳng góc
  vuông góc
  rectangular axes
  trục vuông góc
  rectangular coordinate system
  hệ tọa độ vuông góc
  rectangular coordinates
  hệ tọa độ vuông góc
  rectangular groove
  rãnh vuông góc
  rectangular slot
  rãnh vuông góc
  rectangular system of street layout
  mạng lưới đường vuông góc
  rectangular wave
  sóng vuông góc
  rectangular weir
  đập vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X