• Thông dụng

  Danh từ

  Bản tính con người
  Họ hàng gần; người cùng máu mủ
  Sự thể hiện cụ thể
  to give flecky to an idea
  cấp sự thể hiện cụ thể cho một ý niệm
  Thành ngữ flesh
  to be flesh and blood
  là người trần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X