• /fle∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt
  Thịt, cùi (quả)
  Sự mập, sự béo
  to put on flesh
  lên cân, béo ra
  to lose flesh
  sút cân, gầy đi
  Xác thịt, thú nhục dục

  Ngoại động từ

  Kích thích (chó săn)
  Làm cho hăng máu
  Tập cho quen cảnh đổ máu
  Đâm (gươm...) vào thịt
  Vỗ béo, nuôi béo; làm cho có da có thịt
  Nạo thịt (ở miếng da để thuộc)
  Khai (đao...); (nghĩa bóng) khai (bút...)

  Nội động từ

  (thông tục) béo ra, có da có thịt

  Cấu trúc từ

  to be flesh and blood
  là người trần
  to be in flesh
  béo
  flesh and blood
  cơ thể bằng da bằng thịt; loài người
  Có thật, không tưởng tượng
  to go the way of all flesh
  Xem go
  in the flesh
  bằng xương bằng thịt
  One's own flesh and blood
  Người máu mủ ruột thịt
  to demand one's pound of flesh
  đòi cho đủ mới thôi
  a thorn in someone's flesh
  cái gai, người bị xem là chướng ngại vật
  the world, the flesh and the devil
  mọi thứ phàm tục trên đời
  to flesh sth out
  bổ sung cái gì cho dồi dào

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thịt

  Kinh tế

  cùi (quả)
  thịt
  flesh cut
  sự cắt thịt
  flesh cut
  vết cắt vào thịt
  to strip the flesh
  xả thịt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X