• /´flʌd¸plein/

  Xây dựng

  bãi sông
  waterway and floodplain crossing
  điểm vượt sông và bãi sông
  vùng ngập

  Kỹ thuật chung

  đồng bằng
  aggraded floodplain
  đồng bằng bồi tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X