• Xây dựng

  hệ thống sàn

  Giải thích EN: The structural floor assembly composed of beams, girders, and floor slabs in buildings and bridges. Giải thích VN: Một kết cấu sàn lắp ghép từ các dầm, giằng, và các thanh trụ sàn trong các khu nhà và các cây cầu.

  glued floor system
  hệ thống sàn dán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X