• Thông dụng

  Thành Ngữ

  floppy disk
  (vi tính) dĩa mềm

  Xem thêm floppy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đĩa
  đĩa mềm

  Giải thích VN: Một phương tiện lưu trữ thứ cấp có thể tháo lắp, và rất thông dụng, nó là một đĩa nhựa mềm có phủ một lớp vật liệu từ tính, và được đựng trong phong bì plastic.

  Kinh tế

  đĩa mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X