• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự tiên đoán, sự dự đoán, sự dự báo

  Điện

  việc dự báo
  load forecasting
  việc dự báo phụ tải

  Kỹ thuật chung

  dự báo

  Giải thích VN: Một phương pháp phân tích về tài chính sử dụng chương trình bảng tính, nhằm liên kết các khuynh hướng đã nảy sinh trong quá khứ với xu hướng tương lai.

  sự dự đoán
  sự dự báo

  Kinh tế

  dự đoán
  dự trắc
  budget forecasting
  sự dự trắc ngân sách
  dự báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X