• /fə´giviη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ tha thứ, khoan dung, độ lượng
  a forgiving nature
  bản chất khoan dung


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  implacable , unforgiving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X