• /kən´siliətəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hoà giải
  a conciliatory act
  hành động hoà giải
  a conciliatory spirit
  tinh thần hoà giải

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X